15. października 2015 · Możliwość komentowania Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej z Oddziałem Górnośląskim PTI została wyłączona · Kategorie:Współpraca

Podpisanie listu intencyjnego przez Dziekana Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej
oraz prezesa zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI

Podpisanie listu intencyjnego

15.10.2015, Gliwice

Share
08. października 2015 · Możliwość komentowania Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej partnerem Oddziału Górnośląskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Współpraca

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej partnerem Oddziału Górnośląskiego PTI

RMS-PTI

08.10.2015, Gliwice

Share
30. września 2015 · Możliwość komentowania Oddział Górnośląski PTI partnerem WSB w Dąbrowie Górniczej została wyłączona · Kategorie:Współpraca

Oddział Górnośląski PTI został partnerem WSB w Dąbrowie Górniczej

ptiogs-wsb

30.09.2015, Dąbrowa Górnicza

Informacje o wspólnych inicjatywach już wkrótce!

 

 

Share
02. kwietnia 2014 · Możliwość komentowania Otwarcie Centrum Dostarczania Usług IBM w Katowicach została wyłączona · Kategorie:Współpraca

W dniu jutrzejszym odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Dostarczania Usług IBM w Katowicach. Oddział Górnośląski PTI reprezentować na tym wydarzeniu będzie wiceprezes OGS Arkadiusz Banasik.

Share
01. grudnia 2012 · Możliwość komentowania Szkolenie egzaminatorów ECDL została wyłączona · Kategorie:Współpraca
W dn. 07.12.2012r. w Katowicach (ul. Lompy 2/10) odbędą się szkolenia egzaminatorów ECDL:
 • szkolenie egzaminatorów ECDL CORE (07.12.2012, w godz. 9.00-14.00; cena brutto: 369,00 zł),
 • szkolenie egzaminatorów e-Citizen (07.12.2012, w godz. 14.15-16.15; cena brutto: 184,50 zł),
 • szkolenie egzaminatorów ECDL WebStarter/Web Ed. (07.12.2012, w godz. 14.15-16.15, cena brutto: 184,50 zł),
 • szkolenie egzaminatorów ECDL Advanced (07.12.2012, w godz. 16.15-18.15, cena brutto: 369,00 zł).
Uwaga! Członkom PTI przysługuje 10% zniżki od cen podanych powyżej.

Celem rejestracji na szkolenie należy zrealizować poniższe 3 punkty:

1. Zweryfikować wymagania stawiane uczestnikom.

Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:

 • posiada certyfikat ECDL ECDL Core lub ECDL Start lub zaliczone cztery moduły Advanced – warunek ten nie dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia (były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy) oraz
 • jest członkiem PTI (sprawdź, jak się zapisać) lub
  nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki lub inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL ze swojego Regionu,

Egzaminatorem ECDL Advanced może zostać osoba, która:

 • jest Egzaminatorem ECDL Core,
 • posiada 4 certyfikaty ECDL Advanced.

Egzaminatorem e-Citizen może zostać osoba, która:

 • jest Egzaminatorem ECDL Core.

Egzaminatorem WebStarter/Web Editing może zostać osoba, która:

 • jest Egzaminatorem ECDL Core,
 • posiada  certyfikat WebStarter.

2. Dokonać wniesienia opłaty za szkolenie – do dn. 05.12.2012r.

Wysokość opłaty:

 • Szkolenie egzaminatorów ECDL CORE cena brutto: 369,00 zł;
 • Szkolenie egzaminatorów e-Citizen – cena brutto: 184,50 zł;
 • Szkolenie egzaminatorów ECDL WebStarter/Web Editing – cena brutto: 184,50 zł;
 • Szkolenie egzaminatorów ECDL Advanced cena brutto: 369,00 zł.
Uwaga! Członkom PTI przysługuje 10% zniżki od cen podanych powyżej.

Wniesienie opłaty na konto organizatora szkolenia:

PTI Oddział Górnośląski, ul. Ligocka 103 , 40-568 Katowice.
Bank Zachodni WBK S.A
03 1090 1056 0000 0001 1121 2140

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL nazwa szkolenia, dnia 07.12.2012 rPrzypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@kiss.pl.

3. Przygotować oraz zeskanować wypełnione dokumenty zgłoszeniowe.

Dokumenty zgłoszeniowe obejmują:

 1. kartę zgłoszenia (pobierz),
 2. kartę rejestracji egzaminatora (pobierz),
 3. dowód wpłaty,
 4. kopię odpowiedniego certyfikatu ECDL.

Zeskanowane dokumenty proszę przesłać e-mailem na adres: biuro@kiss.pl , natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszamy!Więcej informacji można zasięgnąć u następujacych osób:

Elżbieta Bowdur (Koordynator Regionalny ECDL)
e-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl
nr tel. 606 230 420
http://ecdl.katowice.pl

Agnieszka Janik
e-mail: biuro@kiss.pl
nr tel. 32 251 98 11 lub 604 470 604
http://www.centrum.kiss.pl

Share