Polskie Towarzystwo Informatyczne oferuje następujące rodzaje certyfikatów: ECDL, EUCIP.

Polskie-Biuro-ECDL-PTI_publicity

Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.

W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.ecdl.pl.

 EUCIP-Certyfikat-Zawodu-Informatyka_publicity

EUCIP jest programem certyfikowania z zakresu informatyki, zawierającym wiele różnych, wyspecjalizowanych modułów kompetencyjnych. Przystąpić do takich egzaminów mogą studenci, specjaliści z branży IT oraz innych sektorów, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności z zakresu Informatyki. Wymogiem przystąpienia do programu certyfikacji, nie jest posiadanie żadnego konkretnego stopnia naukowego.

System certyfikacji EUCIP dzieli się na dwa podstawowe zakresy ocenianej wiedzy. Pierwszy poziom, czyli certyfikat części bazowej [ang. „Core Level Certificate”] dotyczy głównie fundamentalnej wiedzy teoretycznej, z większości specjalizacji informatycznych. Kolejne poziomy, Professional i Administrator tzw. specjalizacyjne [ang. „Elective Level Certificates”], przeznaczone są dla osób posiadających mniej lub bardziej rozległą wiedzę praktyczną, w konkretnej dziedzinie informatyki. Poziom bazowy jest pierwszym etapem jaki musi zostać zaliczony przez kandydata, chcącego aplikować do certyfikatów z poziomu specjalizacyjnego. Spełnienie tego warunku narzuconego przez CEPIS, daje gwarancję, iż kandydat zbudował swoje umiejętności praktyczne, na solidnym “fundamencie” wiedzy teoretycznej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.eucip.pl.

Please wait...
Share