02. lutego 2023 · Możliwość komentowania Dane gromadzone w ochronie zdrowia a bezpieczeństwo pacjentów została wyłączona · Kategorie:Aktualności
 

Sekcja Ezdrowie-życie bez barier zaprasza na kolejne spotkanie w formule hybrydowej 16 lutego (czwartek) o godz. 17:30. Tym razem zajmiemy się tematem jakości i zakresu danych gromadzonych na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. O rozbieżności między obowiązującym prawem a praktyką w tym zakresie opowie dr inż. Kajetan Wojsyk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura PTI (ul. Solec 38 lok. 103) oraz do zdalnego udziału na platformie MS Teams (Identyfikator spotkania: 375 391 214 976, Kod dostępu: NjLzEp).

Obowiązujące przepisy prawa dotyczącego informacji w ochronie zdrowia (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia) nakazują gromadzenie danych w bardzo szerokim zakresie. Ponieważ jednak gromadzenie danych zawsze pociąga za sobą koszty (organizacyjne, osobowe i inne), musi istnieć cel uzasadniający to działanie – i jest nim zwiększenie sprawności świadczenia usług medycznych, w tym skrócenie czasu pomiędzy postrzeżeniem potrzeby udzielenia pomocy medycznej a jej skutecznym udzieleniem. Obserwacja stanu faktycznego skłania jednak do postawienia tezy, że poszczególni uczestnicy całego procesu tworzenia, przesyłania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wspomnianych danych nie mają świadomości uczestniczenia w jakimś ciągłym procesie, wykonują swoje zadania obrzędowo (bez rozumienia celu i sensu swojej pracy) lub w ogóle ich nie wykonują. W trakcie prezentacji pokazane zostaną przykłady stanowiące dowód postawionej tezy, przepisy, które są naruszane lub niewykonywane we właściwy sposób oraz podmioty, które się owych naruszeń dopuszczają.

Prelegent:

Dr inż. Kajetan Wojsyk jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Edukacji Samorządowej oraz z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.

Informacje o planowanych wydarzeniach sekcji dostępne są także na stronie: https://www.facebook.com/eZdrowiePTI/

Share

Komentowanie zostało zamknięte.