Dlaczego warto dołączyć do PTI?

  • Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie indywidualnie.
  • Jedna z historii wyglądała tak.

Jak dołączyć do PTI?

  • W pigułce wygląda to tak, jak na tym diagramie.
  • Szczegóły procesu zamieszczono poniżej.

W celu zostania członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego niezbędne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz wniesienie składki za dany rok oraz wpisowego (wpisowe to jednorazowa opłata w wysokości 20 zł).

Deklaracja Członkowska PTI (edytowalny PDF) znajduje się tutaj.

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji powinny być dołączone opinie członków wprowadzających.
W sytuacji, gdy kandydat posiada takowe opinie, prosimy dostarczyć je wraz z deklaracją.

W przypadku, gdy kandydat nie posiada opinii wprowadzających, prosimy o przesłanie na adres: adrian@pti.katowice.pl: wypełnionej deklaracji oraz  skróconego CV, w którym wyróżniono związek z informatyką w obszarze: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania. Na podstawie otrzymanych materiałów zostaną przygotowane opinie wprowadzające.

Dokumentację w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt: slawomir.smugowski@pti.katowice.pl.

Składka członkowska na rok 2019 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca.
Składka członkowska dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

Składki należy wpłacać na konto Oddziału Górnośląskiego PTI:

Bank Zachodni WBK S.A.
nr rach: 03 1090 1056 0000 0001 1121 2140

Na formularzu przelewu w pozycji “Tytuł wpłaty” prosimy wpisać dane niezbędne do poprawnego zaksięgowania składki tj. nazwisko i imię (jeśli nie wynika to z danych “rachunku obciążanego”) oraz rok, za który opłacana jest składka.

Tytuł wpłaty może zawierać dodatkowe informacje np. “składki za 2016 i 2017 i 2018”, “składka plus wpisowe” (dla nowo przyjętych członków PTI, którzy jeszcze nie uregulowali wpisowego).

Stan wpłat składek można sprawdzić u Skarbnika Oddziału Górnośląskiego PTI, Adriana Kapczyńskiego: adrian@pti.katowice.pl.

Please wait...
Share