GSPTI

Serdecznie zapraszamy do udziału w * Górskiej Szkole Polskiego Towarzystwa Informatycznego *

W trakcie konferencji chcielibyśmy zaprezentować nowe możliwości i sukcesy przedstawicieli świata nauki. Chcielibyśmy zestawić osiągnięcia naukowców z oczekiwaniami praktyków edukacji, administracji oraz biznesu. Tematyka konferencji od lat związana jest z aktualnymi problemami dotyczącymi systemów, technologiami informatycznych oraz ich problematyką ich zastosowań.

PIT
“Przyszłość należy do wyobraźni”

 

PROGRAMOWANIE * KARIERA * BIZNES

Konferencja PKB ma na celu:
* przekazanie wiedzy dotyczącej aktualnych wyzwań w świecie języków programowania,
* prezentację aktualnego stanu rynku pracy w sektorze podmiotów produkujących oprogramowanie,
* prezentację rzeczywistej ścieżki kariery programisty (studium przypadku),
* umożliwienie wymiany doświadczeń między osobami reprezentującymi świat akademicki oraz świat praktyki gospodarczej (w tym firmy programistyczne),
* wypracowanie stanowiska o tym jak powinien być realizowany proces kształcenia przyszłych programistów,
* dyskusję o tym, jak zdobywać wiedzę oraz umiejętności w zakresie programowania poza formalnym procesem kształcenia w szkole,
* dyskusję o tym, jak poszukiwać kandydatów do pracy w roli programisty,
* dyskusję o tym, jak szukać, aplikować, pozyskać oraz utrzymać pracę programisty,
* wyłonienie – w drodze konkursu – najlepszego programisty w gronie uczestników konferencji.