Izba-Rzeczoznawcow-PTI_publicityIzba Rzeczoznawców PTI, wspiera przedsięwzięcia informatyczne różnych podmiotów (państwowych, samorządowych, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych) profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez te podmioty korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

W obszarze opiniotwórczym Izba Rzeczoznawców realizuje swoją misję poprzez profesjonalne wykonywanie ekspertyz w zakresie informatyki i telekomunikacji, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie. Na straży najwyższej jakości opinii i poszanowania zasad rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie ich wykonania, stoi przyjęty Regulamin Izby Rzeczoznawców.

Pozostałą działalność gospodarczą Izba Rzeczoznawców realizuje na ogólnych zasadach, wynikających z porządku prawnego i wolności gospodarczych, z poszanowaniem uregulowań obowiązujących w PTI.

Dyrektorem Regionalnym Izby Rzeczoznawców (Oddziału w Katowicach) jest kol. Adam Mizerski (adam.mizerski@pti.katowice.pl, tel. +48 507 071 401).

Share