Izba-Rzeczoznawcow-PTI_publicityIzba Rzeczoznawców PTI, wspiera przedsięwzięcia informatyczne różnych podmiotów (państwowych, samorządowych, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych) profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez te podmioty korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

W obszarze opiniotwórczym Izba Rzeczoznawców realizuje swoją misję poprzez profesjonalne wykonywanie ekspertyz w zakresie informatyki i telekomunikacji, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie. Na straży najwyższej jakości opinii i poszanowania zasad rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie ich wykonania, stoi przyjęty Regulamin Izby Rzeczoznawców.

Pozostałą działalność gospodarczą Izba Rzeczoznawców realizuje na ogólnych zasadach, wynikających z porządku prawnego i wolności gospodarczych, z poszanowaniem uregulowań obowiązujących w PTI.

Od 1 września 2018 dyrektorem regionalnym Izby Rzeczoznawców jest kol. Adrian Kapczyński (adrian.kapczynski@pti.org.pl, tel. +48 604 36 39 77).

Please wait...
Share