06. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Po Walnym Zebraniu Członków Oddziału Górnośląskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Archiwum

W dniu 06 czerwca 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Górnośląskiego PTI. Podczas Zebrania, ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w latach 2017-2020. Zarząd uzyskał absolutorium.

Przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału na kadencję 2020-2023.

Prezesem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI został wybrany kol. Arkadiusz Banasik.

Do Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Wiesław Grządziel, Danuta Morańska, Sławomir Smugowski, Mariusz Tomaka.
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Adam Mizerski, Krzysztof Orzechowski, Marcin Zając.
Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Elżbieta Bowdur, Krystyna Pełka-Kamińska, Ewa Szymala.
Delegatami Oddziału Górnośląskiego PTI na XIII Zjazd PTI są: Czł. h. PTI Jerzy S. Nowak, Arkadiusz Banasik, Sławomir Smugowski, Mariusz Tomaka.

Share