06. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Po Walnym Zebraniu Członków Oddziału Górnośląskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniu 06 czerwca 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Górnośląskiego PTI. Podczas Zebrania, ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w latach 2017-2020. Zarząd uzyskał absolutorium.

Przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału na kadencję 2020-2023.

Prezesem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI został wybrany kol. Arkadiusz Banasik.

Do Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Wiesław Grządziel, Danuta Morańska, Sławomir Smugowski, Mariusz Tomaka.
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Adam Mizerski, Krzysztof Orzechowski, Marcin Zając.
Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału Górnośląskiego PTI w kadencji 2020-2023 wybrani zostali: Elżbieta Bowdur, Krystyna Pełka-Kamińska, Ewa Szymala.
Delegatami Oddziału Górnośląskiego PTI na XIII Zjazd PTI są: Czł. h. PTI Jerzy S. Nowak, Arkadiusz Banasik, Sławomir Smugowski, Mariusz Tomaka.

Share
21. maja 2020 · Możliwość komentowania Walne Zebranie Członków Oddziału Górnośląskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Górnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

WZC odbędzie się w trybie zdalnym w dn. 05.06.2020r. (piątek) o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału ma charakter sprawozdawczo-wyborczy władz Oddziału (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) oraz wyborczy – delegatów na XIII Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się w Warszawie w dniu 27.06.2020r.

Dokładny opis zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału zostanie podany w komunikacie rozesłanym do członków oddziału.

Prosimy o uregulowanie zaległych i bieżących składek (statutowy termin uregulowania upłynął 31 marca 2020) oraz aktualizację danych teleadresowych (zwłaszcza adresu e-mail i numeru telefonu) w pti.sorga.pl

Login w systemie obsługi spraw członkowskich to pierwsza litera imienia i nazwisko np. akowalska
Można skorzystać z funkcji “nie pamiętasz hasła” celem ustawienia nowego hasła.

W przypadku kłopotów z zalogowaniem prosimy o kontakt na adres slawomir.smugowski@pti.katowice.pl

Zapraszamy!

Załącznik: Plan_Walnego_Zgromadzenia_Czlonkow_Oddzialu_Gornoslaskiego_PTI_2020-2023

Share